bootstrap html templates

Mokoman tulkit

Mokoma työnantajana

Mokoma on perustettu toiminimellä 1.6.2006 ja muutettu osakeyhtiöksi 1.1.2008 alkaen. Yrityksen virallinen nimi on Oy Käännös- ja tulkkauspalvelu Mokoma ab; arkikielessä puhutaan Mokomasta ja mokomista, eli Mokoman työntekijöistä.

Henkilöstö
Mokoma on rekrytoinut tulkkeja ja muuta henkilökuntaa niin, että viidessä tiimissä on nyt yhteensä hiukan yli 40 työntekijää. Tulkkitiimit toimivat Pohjanmaalla (toimistopaikkakunta Seinäjoki), Satakunnassa (Pori), Varsinais-Suomessa, Itä-Suomessa sekä Uudellamaalla (Helsinki). Hallinnollinen keskus on Närpiössä, josta käsin hoituu myös palkanlasku ja laskutus.

Henkilöstön käyttö
Mokoman tulkkaushenkilöstö koostuu viittomakielen tulkeista, kirjoitustulkeista, viittomien opettajista, kuurosokeiden tulkeista ja puhevammaisten tulkeista. Näiden lisäksi on välitystyöntekijöitä, palkanlaskija ja toimitusjohtaja. Mokoman henkilökunta työskentelee, palkanlaskijaa lukuun ottamatta, tuntipalkkaisessa työsuhteessa. Tehtävien luonne palvelee parhaiten nykyistä työaikajärjestelmää.
Jokaisen tulkin kanssa on tehty tulkkiprofiili. Jokaisen tulkin kanssa on tehty työsopimus, joko osa-aikainen tai kokoaikainen, tulkin muusta työstä ja elämäntilanteesta riippuen. Kaikki tunnit korvataan voimassa olevien suositusten mukaisesti.

Tulkkaustehtävät jaetaan opiskelutulkkausten osalta työvuorolistoina kerran lukukaudessa, yleistulkkausten osalta viikoittain tai joskus jopa päivittäin, riippuen tilausten saapumisen aikataulusta. Tulkilla on aina mahdollisuus kieltäytyä tulkkaustehtävästä, mikäli tulkki kokee, että hänen taitonsa eivät riitä tehtävän suorittamiseen tai tulkki jostain muusta ammattieettisestä syystä ei voi tehtävää suorittaa. Myös henkilökohtaiseen elämään liittyvät asiat pyritään ottamaan huomioon työvuoroja laadittaessa.

Tulkkaustehtävään ei käytetä kouluttamatonta henkilökuntaa. Niinpä esim. kirjoitustulkkina toimii vain kirjoitustulkin koulutuksen saanut henkilö, puhevammaisten tulkkina vain puhevammaisten ammattitutkinnon tai AMK-tutkinnon suorittanut tulkki jne. Eri tulkkauksen ammattilaiset voivat tarvittaessa toimia tulkkiparina, mikäli asiakas ottaa vastaan kahta eri tulkkaustapaa (esim. viittomakielen tulkki ja puhevammaisten tulkki työparina puhevammaiselle asiakkaalle, joka ymmärtää myös viittomia, ja jonka puhetta puhevammaisten tulkki tulkkaa puhekielelle).

Tiimit

Tulkit toimivat alueellisina tiimeinä. Tiimin yhteyshenkilönä Mököön päin sekä toimiston juoksevien asioiden hoitajana toimii Kymppi, jokaisella tiimillä omansa. Kympin tehtäviin kuuluu kuukausipalaverimuistioiden laatiminen, toimiston yleisestä viihtyisyydestä huolehtiminen sekä mahdollisen lasku- tai muun postin toimittaminen Mökölle Närpiöön. Tiimin Kymppi saa kuukausittain 200€:n suuruisen korvauksen muun palkkansa lisäksi. Tiimitoiminnan tarkoitus ja Kympin tehtävät on määritelty Perehdytyskansiossa.

Toimistot

Mokoman toimistot sijaitsevat Närpiön lisäksi Seinäjoella, Porissa, ja Helsingissä. Tiiminvälityksen toimipisteet ovat Seinäjoella ja Porissa. Kuukausipalaverit järjestetään koronarajoitusten aikaan Teams-yhteyksin. Jokaisella työntekijällä on avain oman tiimin toimistolle; toimistolla voi esim. käydä keikkojen välissä tauolla. Toimistoilla voi myös majoittua tarvittaessa.

Perehdytyskansio ja Työelämän ABC

Osana henkilöstön perehdyttämistä päivitetään Perehdytyskansio, johon on kerätty kaikki se vuosien mittaan syntynyt "hiljainen tieto", joka Mokoman työntekijöillä on hyvä olla. Perehdytyskansiossa kerrotaan kaikista Mokoman sisäiseen toimintaan liittyvistä asioista. Perehdytyskansio löytyy myös Backstagelta. Mokoman "Työelämän ABC" käsittelee työelämän yleisiä työskentely- ja toimintakulttuuriin liittyviä asioita. Työelämän ABC:n voi antaa luettavaksi myös esim. tulkkiopiskelijoille, jotka tulevat harjoitteluun Mokomaan.

Mokoman työsuhdepaketti

 • Kirjallinen työsopimus
 • Koeaika työsuhteen alkaessa
 • Työhöntulotarkastus terveydenhoitajan vastaanotolla (2 kk:n sisällä työsuhteen alkamisesta).
 • Työterveyspalvelut käytettävissä kokoaikaisilla työntekijöillä.
 • Tulkkiprofiililomake täytetään yhdessä tulkin kanssa ja sitä päivitetään tarvittaessa
 • Suosituksen mukainen palkkaus, tämän lisäksi henkilökohtainen lisä 4v (5 %), 7v (5 %), 10v (4 %), 15v (2 %), 20v (2 %) ja 25v (2 %) kohdalla. AMK-tutkinnosta luetaan hyväksi 1 vuosi työkokemusta. Alle 4 vuotta työkokemusta omaavilla henkilökohtainen lisä on 200e/vuosi/kokoaikainen työntekijä ja 100e/vuosi/osa-aikainen työntekijä. Prosenttikorotus palkkoihin vuosittain 1.5.
 • Palkka sekä mahdolliset lisät maksetaan tilatun ajan mukaan. Raportointi toteutuneen ajan mukaan.
 • Jos asioimistulkkaustilaus peruuntuu 0-2 arkipäivää ennen työn alkua, saa tulkki 100 % perustuntipalkan tilatun ajan mukaan. Lisiä ei peruuntuneista tilauksista makseta. Jos tilaus peruuntuu aiemmin kuin kaksi arkipäivää ennen tilauksen alkua, ei synny palkkaoikeutta.
 • Opiskelutulkkauksessa tulkilla on oikeus saada palkka peruuntuneista tunneista, mikäli muutos lukujärjestykseen on tullut alle viikkoa (5 arkipäivää) ennen kyseistä tilausta.
 • Matka-ajan palkka sekä matkakorvaukset joko oman auton mukaan tai julkisilla; lähtöpisteestä työn suorittamispisteeseen ja takaisin
 • Päivärahat: mikäli työpäivä kestää yli 6h ja ulottuu yli 15 km:n päähän lähtöpisteestä maksetaan osapäiväraha; mikäli työpäivä kestää yli 10h ja ulottuu yli 15 km:n päähän lähtöpisteestä maksetaan kokopäiväraha. Ulkomaan tilauksissa ulkomaanpäiväraha verohallinnon ohjeistuksen mukaan.
 • Opiskelutulkkauksissa ravintoetu
 • Sairausajan palkka: omalla ilmoituksella voi olla kotona oman tai lapsen sairauden takia 1-3 päivää kerrallaan, korkeintaan viisi kertaa kalenterivuoden aikana. Pidemmistä sairauslomista todistuksen kirjoittaa työterveyslääkäri. Samasta sairaudesta maksetaan palkka korkeintaan 4 viikon jaksolta, ja mikäli sairausloma jatkuu tätä pitempään, työntekijä hakee sairauspäiväkorvausta Kelasta.
 • Raportointiohjelma Tulli, josta näkee mm. palkkakertymän reaaliajassa.
 • Tiiminvälitys, joka huolehtii käytännön asioihin liittyvistä asioista, esim. hankkii tulkille tämän pyynnöstä etukäteismateriaalia tulkkauksia varten, varaa matkalippuja ja yöpymisiä pitemmille keikkamatkoille ja avaa/sulkee tulkkiaikaa, mikäli tulkki sitä pyytää.
 • Esimies on tavoitettavissa puhelimitse, whatsappilla ja sähköpostitse lähestulkoon ympäri vuorokauden. ;)
 • Oma palkanlaskija
 • Palkkapäivä joka kuukauden 15.päivä
 • Ammattiliiton jäsenmaksu voidaan toimittaa suoraan palkasta, mikäli työntekijä toimittaa valtakirjan palkanlaskijalle.
 • Vakuutukset (mm. tapaturma- ja matkavakuutukset) sekä eläkevakuutukset ovat voimassa kaikille työntekijöille.
 • Kuukausipalaverit tiimeittäin joka 5. viikko; kaikille osallistujille merkitään 2h palkallista työaikaa. Kk-palaverissa ovat mukana kaikki työssä olevat tiimiläiset sekä Mökö. Palaveri raportoidaan samalla tavalla kuin muutkin työt, eli siitä maksetaan myös matka-ajan palkka sekä matkakorvaus.
 • Tiimitoiminta tiimeittäin kerran kuukaudessa, 2h/kk palkallista työaikaa tai mikäli tiimi rytmittää tapaamisia, 10h/kevätkaudella (tammi-toukokuu) ja 10h syyskaudella (elo-joulukuu). Joulukuun tiimitoiminta on yleensä jouluruokailu, jonka kustannuksiin Mokoma osallistuu.
 • Jokaisella tiimillä oma Kymppi, joka on tiimin juoksevien asioiden hoitaja. Kymppi saa korvausta tekemästään työstä 200e/kk muun palkkansa lisäksi. 
 • Raportointi- ja sähköpostinlukuaikaa 2h/kk kokoaikaisille työntekijöille ja 1h/kk osa-aikaisille työntekijöille.
 • Vuosilomaa vuosilomalain mukaan. Lomapalkka maksetaan ennen loman alkamista ja lomaraha lomalta palaamisen jälkeen. Vuosilomat sovitaan työntekijän ehdotuksen pohjalta. Kun työntekijä on ollut Mokomassa vähintään 10 vuotta, maksetaan 6 ylimääräistä vuosilomapäivää vuosittain, eli maksimissaan 36 vuosilomapäivää.
 • Arkivapaita saa pitää työntekijän tarpeen mukaan.
 • Palkallisia koulutuspäiviä työntekijän tarpeen mukaan, max 3 koulutuspäivää/työntekijä/vuosi.
 • Työsuojelutiimi, johon kuuluvat mokomien valitsema luottamusvaltuutettu, työsuojeluvaltuutettu sekä esimies.
 • Viikkotiedote sähköpostitse kerran viikossa. Viikkotiedotteessa kerrotaan ajankohtaisia asioita Mokoman sisältä sekä myös esim. Kelalta tulevia Ajankohtaistiedotteen asioita.
 • Mokoman Backstage, josta löytyy vain työntekijöiden käyttöön tarkoitettuja tietoja ja tiedostoja.
 • Työpuhelin kokoaikaisille työntekijöille
 • Sähköpostiosoite mokoma.fi - päätteellä kaikille työntekijöille
 • Tulkkikyltit Mokoman logolla ja omalla nimellä, sekä myös nimettömiä "Mokoma Tulkki" - kylttejä
 • Kirjoitustulkeille kirjoitustulkkauslaitteistoja tarpeen mukaan (kannettava tietokone, ohjelmistoja, näppäimistö, projektori, valjaat ym.)
 • Kehityskeskustelut esimiehen kanssa joka toinen vuosi
 • Tyky-seteleitä jaetaan kaksi kertaa vuodessa, tammikuussa ja elokuussa. Kokoaikainen työntekijä saa 200e/vuosi ja osa-aikainen 100e/vuosi.
 • Tiimikohtaisia tyky-päiviä vuosittain
 • Kaikille mokomille yhteisiä tyky-tapahtumia vuosittain. Vuoden 2021 tyky-päivä tammikuussa Teams-illanvietto, jossa esiintyy Elonkerjuu; #kotonabileet maaliskuussa, esiintyjänä STIG. Mokoman 15-vuotisjuhlia vietetään syksyllä 2021, jolloin illan artisti on Se Alkuperäinen Mokoma akustisena. Matka Wieniin siirtyy korona-tilanteen vuoksi kevään 2022 ohjelmaan.

Mokoman tulkilla on

 • ammattikoulutus ja pätevyys tulkkaukseen
 • tulkkiaikaa avattuna Prime-kalenterissa vähintään 30h/viikko/kokoaikainen tulkki ja vähintään 20h/kk/osa-aikainen tulkki
 • asiakaspalvelukykyä ja - halua, luovuutta, visioita ja kunnianhimoa
 • kykyä tarttua hetkeen: "Asioilla on tapana järjestyä" eli kun tehdään töitä, tehdään töitä, ja kun on aika pitää vapaata, pidetään vapaata 

Mokoma. Suurella sydämellä. Tositarkoituksella, pilkettä silmäkulmassa. 

Mokoma

Närpesvägen 15
64200 Närpes

Puhelinnumerot

katso yhteystiedot