bootstrap html templates

Mokoman tulkit

 

Ohjeet harjoitteluun hakevalle opiskelijalleTervetuloa hakemaan harjoittelupaikkaa Mokomassa!Tarjoamme harjoittelijalle:

Harjoittelupaikkoja

 • optutiimissä opiskelutulkkauksessa

 • yleistulkkauksessa asioimistulkin/tulkkien matkassa

 • viittomakielen, viitotun puheen, kuurosokeille tulkkaamisen, puhevammatulkkauksen ja kirjoitustulkkauksen parissa • Valvotun ja turvallisen ympäristön päästä näkemään ja kokemaan tulkin työn tai välityksen toiminnan arkipäivää

 • Mahdollisuuden kokeilla osaamistaan ohjatusti käytännön aidoissa tilanteissa

 • Paikan soveltaa tietoaan ja taitoaan käytännössä • Nimetyn harjoittelun vastuuhenkilön/ohjaajan(ohjaajat)

 • Harjoittelun aluksi harjoittelujaksoa koskevan 2h:n aloituspalaverin (sovitaan yhdessä harjoittelunohjaajien kanssa)

 • Tilaisuuden kehittää ja rakentaa ammatillista osaamistaan ja ammattitaitoaan yhdessä ohjaajan/ohjaajien kanssa

 • Ohjausta, tukea, palautetta:

 • Harjoittelun kuluessa ohjaajan/ohjaajien kanssa käydyt palautekeskustelut

 • Harjoittelun lopuksi 2h:n palautekeskustelu ja kirjallinen palaute harjoittelusta

 • Optuharjoittelun yhteydessä lounaan harjoittelupaikalla

 • Tilanteen mukaan mahdollisuuden osallistua harjoittelun aikana yrityksen yhteisiin tapaamisiin, virkistystoimintaan tai koulutuksiin (esim. tiimitoiminta, kk-palaverit tms.) Osallistumismahdollisuus arvioidaan tapauskohtaisesti, riippuen kulloisenkin tapaamisen luonteesta (yleinen vai sisäinen yksityinen tapahtuma)

 

Harjoittelijalta odotamme:

 • Harjoitteluhakemus liitteineen sähköpostitse harjoittelu@mokoma.fi

 • Harjoitteluhakemuksessa tulee ilmetä ainakin seuraavat asiat:

 • oma nimi ja yhteystiedot

 • paikkakunta, jolle haet harjoitteluun

 • minkä tulkkaustavan harjoittelusta on kyse

 • harjoittelun ajankohta

 • hakemuksen liitteeksi oman vapaan viittomisen näyte (vk-harjoittelijat) tai esittelyvideo (puva-harjoittelijat), sekä tulkkausnäytteitä suomi-vk ja vk-suomi (vk-harjoittelijat) tai käyttämilläsi kommunikaatiotavoilla (puva-harjoittelijat)

 • Ennen harjoittelun alkua vastuuohjaajalle toimitettavat harjoittelusopimukset, tiedot harjoittelun sisällöstä ja tavoitteista sekä toiveet ja odotukset harjoittelun suhteen

 • Oma-aloitteista yhteydenottoa vastuuohjaajaan harjoittelun aloituspaikkaa ja -aikaa, sekä muita aikatauluja koskien

 • Vaitiolovelvollisuutta (ennen harjoittelua Mökölle täytettävä vaitiolositoumus; sitoumus allekirjoitettuna ja postitse Närpiöön, osoitteella Mokoma, Närpesvägen 15, 64200 Närpes)

 • Harjoitteluraportin lähettämistä luettavaksi ohjaajallesi, ennen sen palauttamista vastuuopettajallesi

 • Palautteen antamista harjoittelujaksosta Mokomalle (erillinen palautelomake)

 • Asiallista käytöstä - kaikkien harjoittelussa kohdattavien ihmisten kunnioittavaa kohtelua

 • Täsmällisyyttä ja aikataulujen noudattamista

 • Kykyä toimia tiimin jäsenenä

 • Rohkeutta, aktiivisuutta ja reippautta tarttua haasteisiin. Älä kuitenkaan vaadi päästä kokeilemaan taitojasi liian haastaviin tilanteisiin. Ohjaajasi arvioi tilanteet kokemuksellaan ja ammattitaidollaan, kunnioita hänen näkemystään

 • Avointa ja kiinnostunutta asennetta; vaikutat itse eniten harjoittelusi onnistumiseen

 • Kysele, ihmettele, juttele, toivo… Näillä eväillä saat varmasti harjoittelustasi parhaiten kaiken irti!

 • Olet itse itsesi käyntikortti tulevaan työelämään, harjoittelu onkin oiva paikka jättää kentälle positiivinen jälki itsestäsiMuista, että kaikissa tilanteissa asiakkaan saama tulkkauspalvelu on aina ykkössijalla, kaikki muu on toissijaista.

 

Mokoma

Närpesvägen 15
64200 Närpes

Puhelinnumerot

katso yhteystiedot