bootstrap html templates

Mokoman tulkit

Puhevammaisten tulkkipalvelu


Henkilöt, joiden on vamman tai sairauden vuoksi vaikea tuottaa ja/tai ymmärtää puhuttua ja/tai kirjoitettua kieltä, ovat oikeutettuja tulkkipalveluihin vähintään 180 h vuodessa.

Puhevamma voi olla synnynnäinen, sairauden tai tapaturman aiheuttama.

Hakemuslomakkeita tulkkipäätöksen saamiseksi saa Kelasta. Tulkkipalvelu on asiakkaalle ilmainen. Lisätietoa löytyy Kelan internet-sivuilta www.kela.fi, alaotsikko "Yhteistyökumppanit", alaotsikko "Tulkkauspalvelun järjestäminen".

Tulkkipalvelu on asiakkaalle maksutonta.

Puhevammaisten tulkki tukee ja avustaa ilmaisua ja ymmärtämistä puhevammaisen yksilöllisen kommunikointikeinon avulla. Tulkin työtä ohjaa puheterapeutti.

Puhevammaisen viestin tulkkauksessa tai tulkinnassa käytetään apuna esimerkiksi

  • epäselvän puheen selventämistä
  • aakkostusta
  • sananalkuja, piirroksia, kuvia, symboleja tai esineitä
  • tukiviittomia puhelaitteita ja erilaisia kommunikointiohjelmia

Tulkkia voi käyttää työssä, opiskelussa, asioinnissa, harrastuksissa ja vapaa-ajan vietossa.

Tulkki avustaa myös kirjeiden, hakemusten ja erilaisten lomakkeiden sisällön selvennyksessä ja laatii niitä yhdessä puhevammaisen kanssa.

Tulkki tukee kommunikointivälineiden ja laitteiden käyttöä ja tarvittaessa huolehtii asiakkaan henkilökohtaisen kommunikointimateriaalin päivityksestä.

Tulkki vahvistaa puhevammaisen keskustelualoitteita ja tarvittaessa ohjaa lähihenkilöitä kommunikoinnissa.

Tulkki ei toimi avustajana.

Tulkki on vaitiolovelvollinen ja puolueeton. Hän huolehtii, että puhevammaisella säilyy aloitteenteko ja itsemääräämisoikeus.

Lisätietoa puhevammaisten tulkkipalvelusta saa linkeistä:

www.puhevammaistentulkit.fi
www.papunet.net

Mokoma

Närpesvägen 15
64200 Närpes

Puhelinnumerot

katso yhteystiedot