bootstrap html templates

Mokoman tulkit

Tukiviittomien ja viittomakielen opetus

Tukiviittomilla tarkoitetaan yksittäisiä viittomia, joita käytetään puheen tukena. Kaikkia sanoja ei suinkaan viitota, vaan puhuttaessa viitotaan viestin merkityksen kannalta tärkeimmät sanat. Viittomat otetaan viittomakielestä, joskin joitain viittomia voidaan yksilöllisesti muuttaa helpommiksi. Viittomia voidaan käyttää myös muiden kommunikaatiotapojen kuten esimerkiksi kuvien kanssa.

Viittomakielen opetukseen liittyy viittomien opettamisen lisäksi kielioppia sekä viittomakieliseen kulttuuriin tutustumista. Viittomakielen kursseille pyrimme järjestämään kuulevan opettajan lisäksi myös viittomakielisiä vierailijoita, joiden kanssa kurssilaiset saavat harjoittaa kielitaitoaan.

Tukiviittomia samoin kuin viittomakieltäkin järjestetään yleisimmin perhe- tai ryhmäopetuksena. Perheopetuksessa tukiviittomaopetuksen kustantaa kunnan sosiaalitoimi. Kansalais- ja työväenopistot sekä muut oppilaitokset ja yritykset voivat tilata tukiviittomien tai viittomakielen opetusta ryhmille. Ota rohkeasti yhteyttä kyselläksesi asiasta lisää tai pyytääksesi tarjousta viittomakursseista.

Mokoma

Närpesvägen 15
64200 Närpes

Puhelinnumerot

katso yhteystiedot