bootstrap html templates

Mokoman tulkit

Tulkin ja avustajan tehtävänkuva

Missä tilanteessa asiakkaalla on tulkki, missä tilanteessa avustaja?

Tulkki

mahdollistaa asiakkaan itsenäisen toiminnan kommunikointitilanteissa
voi suorittaa pienimuotoisia avustavia tehtäviä, esim.
ruokailutilanteessa tulkki voi annostella linjastolta ruokaa asiakkaan lautaselle ja kantaa tarjottimen pöytään
siirryttäessä paikasta toiseen tulkki voi lyhytkestoisesti työntää pyörätuolia; esimerkiksi ulkolenkille lähtee sekä tulkki että avustaja, jolloin avustaja työntää pyörätuolia ja tulkki tulkkaa tilanteessa tapahtuvaa kommunikointia
päätös tulkin käytöstä haetaan Kelan vammaispalvelukeskuksesta

Avustaja

voi olla ns. yleisavustaja (ryhmälle) tai henkilökohtainen avustaja
mahdollistaa asiakkaan omatoimisuuden liikkumisessa ja päivittäisten askareiden hoidossa (ruokailut, henkilökohtainen hygienia)
vaikeavammaisen avustaja tekee kaikki ne tehtävät, jotka henkilö tekisi itse, jos olisi terve
päätös henkilökohtaisesta avustajasta haetaan asiakkaan kotikunnasta

Asiakas

arvioi omaa toimintaansa ja sitä, missä tilanteessa tarvitsee tulkin ja missä tilanteessa henkilökohtaisen avustajan (asiointi, harrastukset, retket). Joissakin tilanteissa tulkin ja avustajan toimiminen työparina on toimiva ratkaisu.
Asiakkaan itsemääräämisoikeus säilyy kaikissa tilanteissa, kun tulkin ja/tai avustajan käyttöä suunnitellaan etukäteen.

Mokoma

Närpesvägen 15
64200 Närpes

Puhelinnumerot

katso yhteystiedot