bootstrap html templates

Mokoman tulkit

Tulkin ja avustajan tehtävänkuva

Missä tilanteessa asiakkaalla on tulkki, missä tilanteessa avustaja?

Tulkki

 • mahdollistaa asiakkaan itsenäisen toiminnan kommunikointitilanteissa
 • voi suorittaa pienimuotoisia avustavia tehtäviä, esim.
 • ruokailutilanteessa tulkki voi annostella linjastolta ruokaa asiakkaan lautaselle ja kantaa tarjottimen pöytään
 • siirryttäessä paikasta toiseen tulkki voi lyhytkestoisesti työntää pyörätuolia; esimerkiksi ulkolenkille lähtee sekä tulkki että avustaja, jolloin avustaja työntää pyörätuolia ja tulkki tulkkaa tilanteessa tapahtuvaa kommunikointia
 • päätös tulkin käytöstä haetaan Kelan vammaispalvelukeskuksesta
Avustaja
 • voi olla ns. yleisavustaja (ryhmälle) tai henkilökohtainen avustaja
 • mahdollistaa asiakkaan omatoimisuuden liikkumisessa ja päivittäisten askareiden hoidossa (ruokailut, henkilökohtainen hygienia)
 • vaikeavammaisen avustaja tekee kaikki ne tehtävät, jotka henkilö tekisi itse, jos olisi terve
 • päätös henkilökohtaisesta avustajasta haetaan asiakkaan kotikunnasta
Asiakas
 • arvioi omaa toimintaansa ja sitä, missä tilanteessa tarvitsee tulkin ja missä tilanteessa henkilökohtaisen avustajan (asiointi, harrastukset, retket). Joissakin tilanteissa tulkin ja avustajan toimiminen työparina on toimiva ratkaisu.
 • Asiakkaan itsemääräämisoikeus säilyy kaikissa tilanteissa, kun tulkin ja/tai avustajan käyttöä suunnitellaan etukäteen.

Mokoma

Närpesvägen 15
64200 Närpes

Puhelinnumerot

katso yhteystiedot