bootstrap html templates

Mokoman tulkit

Tulkkaus kuurosokeille

Kuurosokea tai kuulonäkövammainen asiakas voi saada tulkkipäätöksen Kelasta, ja vuodessa kuurosokealla (kuulo-näkövammaisella) on oikeus käyttää tulkkipalveluja vähintään 360 tuntia. Tulkkipalvelu on asiakkaalle ilmainen. Lisätietoa löytyy Kelan internet-sivuilta www.kela.fi, alaotsikko "Yhteistyökumppanit", alaotsikko "Tulkkauspalvelun järjestäminen".

Kuurosokeille tulkkaus on usein eri kommunikaatiomenetelmien yhdistelmä. Kuurosokeille voidaan tulkata:

  • viittomalla vapaaseen tilaan
  • viittomalla taktiilisti eli kädestä käteen
  • toistamalla puhetta kuulolaitteeseen
  • kirjoitustulkkauksena, jolloin asiakas lukee koneen tuottamaa pistekirjoitusta

Pelkän kielen kääntämisen lisäksi kuurosokeille tulkkaukseen kuuluvat myös opastus ja kuvailu sekä sosiaaliset pikaviestit. Kuulo- ja näkövamman yhdistelmä saattaa vaikeuttaa itsenäistä liikkumista tai estää sen kokonaan. Opastuksen avulla kuurosokea asiakas voi liikkua turvallisesti tulkin kanssa. Kuvailussa puolestaan toimitaan kuurosokean silminä ja korvina. Tulkki kertoo, miltä ympäristössä näyttää ja mitä ääniä kuuluu. Kuvailla voidaan puhumalla, viittomalla tai piirtämällä keholle, esimerkiksi selkään. Sosiaaliset pikaviestit kertovat tilanteiden muuttumisesta (ihmiset nauravat, tulkki vaihtuu) tai ympäristön tapahtumista (kahvia tarjolla).

Tulkkauksella pyritään edesauttamaan kuurosokean asiakkaan mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnan toimintoihin siinä määrin, kuin kuurosokea itse haluaa osallistua. Kuurosokea voi käyttää tulkkia missä tilanteessa tahansa.

Mokoma

Närpesvägen 15
64200 Närpes

Puhelinnumerot

katso yhteystiedot