bootstrap html templates

Mokoman tulkit

Kirjoitustulkkaus

“Kuulo meni, viittomataito ei tullutkaan tilalle”

Kirjoitustulkkaus on kuulon korvike

Kirjoitustulkkaus on tulkkausta kirjoittamalla. Kirjoitustulkki toimii asiakkaan “korvana” ja kirjoittaa kaiken kuulemansa asiakkaan luettavaksi.

Kirjoitustulkki on vaitiolovelvollinen, puolueeton eikä osallistu keskusteluun.

Kuka tulkin voi saada ja miten?

Huonokuuloisilla, kuuroutuneilla, kuuroilla ja puhevammaisilla on oikeus tulkkipalveluun vähintään 180 tuntia/vuosi. Kuurosokeilla tuntimäärä on vähintään 360h/vuosi. Tulkkausmenetelminä voidaan käyttää esimerkiksi kirjoitustulkkausta, viitottua puhetta tai viittomakieltä.

Tulkkipalvelu on asiakkaalle ilmainen. Lisätietoa löytyy Kelan internet-sivuilta www.kela.fi, alaotsikko "Yhteistyökumppanit", alaotsikko "Tulkkauspalvelun järjestäminen".

Mitä tulkkipalvelu maksaa? Pitääkö asiakkaalla olla laitteet?

Tulkkauspalvelu on asiakkaalle ilmainen. Kela maksaa tulkkauspalvelun kustannukset. Asiakkaalla ei tarvitse olla tulkkauslaitteita, tulkki huolehtii tarvittavista välineistä.

Missä tulkkia voi käyttää?

Tulkkia voi käyttää kaikissa tilanteissa, joissa asiakas arvelee hyötyvänsä tulkkauksesta. Tällaisia tilanteita voivat olla lääkärinvastaanotot, virastot, erilaiset kokoukset, mutta myös harrastukset, teatteri, kirkko ja opintopiirit. Tavallisesti kirjoitustulkki kirjoittaa kannettavan tietokoneensa näyttöön, mutta joissain tilanteissa voidaan tulkata kirjoittamalla käsin paperille.

Lisätietoa tulkin tilaamisesta ja huomioitavista asioista löydät yhteystiedoista.

Lisätietoa kirjoitustulkkauksesta

Kirjoitustulkkaus on kuuroutuneille ja huonokuuloisille suunnattua tulkkausta, jossa tulkki välittää suullisen viestin kirjoitettuun muotoon tietokoneella tai joissain tilanteissa käsin. Tulkkaus tapahtuu simultaanitulkkauksena, eli yhtä aikaa puhujan kanssa.

Tulkki tuottaa puhutun tekstin kirjoitetuksi tekstiksi puuttumatta puheen sisältöön tai sävyyn.

Tulkki pyrkii tulkkeessaan kuvailemaan ympäristön ääniä sekä välittämään äänen sävyjä ja puheen painotuksia.

Kirjoitustulkatessa asiasisältöä usein tiivistetään, koska puhenopeus ylittää kirjoitusnopeuden. Näin lukutaakka kevenee ja tulkkauksen viive vähenee.

Kirjoitustulkkauksessa käytetyt lyhenteet ja merkinnät

Kirjoitustulkkauksessa käytetään mm. seuraavia lyhenteitä ja merkintöjä:
vk viittomakieli

vp viitottu puhe

hk huonokuuloinen

krt kuuroutunut

KHL Kuuloliitto

KL Kuurojen liitto

kv kuulovammainen/kansainvälinen

puhuja miettii

tulkki ei kuule, ei saa selvää tai ei ehdi kirjoittaa kaikkea

xxx tekstissä virhe, xxx:n jälkeen korjattu sana

(?) tulkki on epävarma kuuliko oikein tai onko esim. nimi kirjoitettu oikein

" " ironian ilmaiseminen (onpa "kaunis" ilma)

* nuijan kopautus kokouksessa

=== päällekkäistä puhumista

Kirjoitustulkin tilaaminen

Mikäli Sinulla on Kelan myöntämä tulkkipäätös, voit tilata tulkin Kelan välityskeskuksesta www.kela.fi/vatu

Mikäli olet järjestämässä tilaisuutta, johon haluat tilata kirjoitustulkkauksen, mutta Sinulla ei ole Kelasta tulkkipäätöstä, voit ottaa yhteyttä meihin

Tilausta tehdessäsi kerro

  • henkilö- ja yhteystietosi
  • tulkkauspäivämäärä ja -aika
  • tulkkauspaikan osoite
  • tulkin tapaamispaikka
  • seuraako tulkkausta yksi vai useampi henkilö
  • tilaisuuden luonne ja aihe
Mokoma

Närpesvägen 15
64200 Närpes

Puhelinnumerot

katso yhteystiedot