Mokoma

Mokoma startade sin verksamhet inom teckenspråkstolkning och undervisning den 1 juli 2006 med två arbetare. Allt medan efterfrågan växte har nya arbetare letats och hittats, och verksamheten har spritt ut sig från Österbotten till Satakunda, Egentliga Finland, Mellersta Finland, Nyland samt till Tammerfors. I dagens läge är personalen hela 59 personer, allt från tolkar till ledning.

Mokomas huvudkontor ligger i Närpes, där företagets post kommer. I Närpes sköts det betalningar samt lönekörningar och andra administrativa ärenden.

Fr o m år 2018 är vi FPAs samarbetspartner inom tolkning på Centrala, Östra och Västra delen av Finland samt i Nyland och på Österbotten.