Östra


Tolkarnas egna e-postadresser är fornamn.efternamn(at)mokoma.fi

Förmedlingens adress är pohjanmaa(at)mokoma.fi

Elli-Maija Mihl

  • Teckenspråkstolk
  • Tolk i tecknat tal
  • Skrivtolk

Reima Parviainen

  • Teckenspråkstolk
  • Teckenlärare

Mika “Huulio” Tikkanen

  • Teckenspråkstolk
  • Tolk i tecknat tal
  • Dövblindetolk
  • Teckenlärare