Mellersta Finland


Tolkarnas egna e-postadresser är fornamn.efternamn(at)mokoma.fi

Förmedlingens adress är pohjanmaa(at)mokoma.fi

 

Elli-Maija Mihl

  • Teckenspråkstolk
  • Tolk i tecknat tal
  • Skrivtolk

Reima Parviainen

  • Talhandikapptolk
  • Teckenspråkstolk
  • Teckenlärare
 

Katja Savolainen

  • Talhandikapptolk

Tuija Vallinmäki

  • Talhandikapptolk
  • Kommunikationslärare