Arbetsområden


Mokoma bjuder tolknings- och undervisningstjänster enligt följande:

  • Tolkning och undervisning av teckenspråk
  • Tolkning och undervisning av tecknat tal
  • Taktilt eller hand-i-hand tolkning för dövblinda
  • Undervisning av tecken som stöd
  • Skrivtolkning för både enskilda personer och grupper
  • Tolkning åt talhandikappade
  • Allmän föreläsning om teckenspråk, dövhet och tolkanvändning

Tolkningssätten är finskt teckenspråk, taktilt eller hand-i-hand tolkning åt dövblinda, tecknat tal, tecken som stöd, talhandikappades olika kommunikationssätt samt skrivtolkning. De nämnda kommunikationssätt kan man också beställa undervisning i. Tex undervisning av teckenspråk, tecknat tal och tecken som stöd har blivit populära de senaste åren både hos familjer och i olika skolor och läroanstalter. Du kan hitta Mokomas tolkar i Österbotten, Satakunda, Egentliga Finland, Nyland, i Mellersta Finland samt i Tammerfors. Enligt överenskommelse kan vi utföra tolkningar och undervisningar också på andra ställen.