Viittomakielen tulkkaus


Viittomakielentulkki kääntää kaiken tilanteessa käydyn keskustelun suomalaiselle viittomakielelle ja viitotun keskustelun puhutulle suomelle. Tulkin voi tilata mihin tahansa elämäntilanteeseen tai arkipäivän tapahtumaan. Tulkki on tilanteessa paikalla kielen ja kulttuurin välittäjänä; tulkki ei voi avustaa, ohjata eikä puuttua tilanteen kulkuun. Tulkkia sitovat myös tulkin ammattieettiset säännöt, eli tulkki on esimerkiksi vaitiolovelvollinen.

Kuuroilla, huonokuuloisilla ja puhevammaisilla on lakisääteinen oikeus käyttää viittomakielentulkkia vähintään 180h/vuosi. Kuulonäkövammaisilla vuosittainen vähimmäistuntimäärä on 360h. Tulkkipalvelu on asiakkaalle ilmainen. Tulkkipalvelun myöntää Kela. Lisätietoa löytyy Kelan internet-sivuilta www.kela.fi, alaotsikko ”Yhteistyökumppanit”, alaotsikko ”Tulkkauspalvelun järjestäminen”.