Tulkin ja avustajan tehtävänkuva


Missä tilanteessa asiakkaalla on tulkki, missä tilanteessa avustaja?

Tulkki

  • mahdollistaa asiakkaan itsenäisen toiminnan kommunikointitilanteissa
  • voi suorittaa pienimuotoisia avustavia tehtäviä, esim.
   • ruokailutilanteessa tulkki voi annostella linjastolta ruokaa asiakkaan lautaselle ja kantaa tarjottimen pöytään
   • siirryttäessä paikasta toiseen tulkki voi lyhytkestoisesti työntää pyörätuolia; esimerkiksi ulkolenkille lähtee sekä tulkki että avustaja, jolloin avustaja työntää pyörätuolia ja tulkki tulkkaa tilanteessa tapahtuvaa kommunikointia
  • päätös tulkin käytöstä haetaan Kelan vammaispalvelukeskuksesta

Avustaja

    • voi olla ns. yleisavustaja (ryhmälle) tai henkilökohtainen avustaja
    • mahdollistaa asiakkaan omatoimisuuden liikkumisessa ja päivittäisten askareiden hoidossa (ruokailut, henkilökohtainen hygienia)
    • vaikeavammaisen avustaja tekee kaikki ne tehtävät, jotka henkilö tekisi itse, jos olisi terve
    • päätös henkilökohtaisesta avustajasta haetaan asiakkaan kotikunnasta

Asiakas

   • arvioi omaa toimintaansa ja sitä, missä tilanteessa tarvitsee tulkin ja missä tilanteessa henkilökohtaisen avustajan (asiointi, harrastukset, retket). Joissakin tilanteissa tulkin ja avustajan toimiminen työparina on toimiva ratkaisu.
   • Asiakkaan itsemääräämisoikeus säilyy kaikissa tilanteissa, kun tulkin ja/tai avustajan käyttöä suunnitellaan etukäteen.