Toimialat


Mokoma tarjoaa tulkkaus- ja opetuspalveluja seuraavasti:

  • Viittomakielen tulkkaus ja opetus
  • Viitotun puheen tulkkaus ja opetus
  • Taktiili eli kädestä käteen tulkkaus kuurosokeille
  • Tukiviittomien opetus
  • Kirjoitustulkkaus sekä yhdelle asiakkaalle että ryhmille
  • Puhevammaisten tulkkaus
  • Yleinen luennointi viittomakielestä, kuuroudesta ja tulkin käytöstä

Tulkkaustapoina ovat suomalainen viittomakieli, taktiili- eli kädestä käteen viittominen, viitottu puhe, tukiviittomat, puhevammaisten kommunikaatiomuodot sekä kirjoitustulkkaus. Edellä mainituista kommunikaatiotavoista on mahdollista saada myös opetusta. Esimerkiksi viittomien, viitotun puheen ja tukiviittomien opetus sekä perheissä että oppilaitoksissa on viime vuosina saavuttanut suosiota. Mokomia löydät Pohjanmaalta, Satakunnasta, Varsinais-Suomesta, Uudeltamaalta, Keski-Suomesta sekä Tampereelta. Sopimuksen mukaan voimme tehdä tulkkauksia ja opetuksia myös muualla.