Toimialat


Mokoma tarjoaa tulkkaus- ja opetuspalveluja seuraavasti:

  • Viittomakielen tulkkaus ja opetus
  • Viitotun puheen tulkkaus ja opetus
  • Taktiili eli kädestä käteen tulkkaus kuurosokeille
  • Tukiviittomien opetus
  • Kirjoitustulkkaus sekä yhdelle asiakkaalle että ryhmille
  • Puhevammaisten tulkkaus
  • Yleinen luennointi viittomakielestä, kuuroudesta ja tulkin käytöstä
  • Puhuttujen kielten tulkkaus suomeksi, ruotsiksi, venäjäksi ja englanniksi

Tulkkaustapoina ovat suomalainen viittomakieli, taktiili- eli kädestä käteen viittominen, viitottu puhe, tukiviittomat, puhevammaisten kommunikaatiomuodot sekä kirjoitustulkkaus. Edellä mainituista kommunikaatiotavoista on mahdollista saada myös opetusta. Esimerkiksi viittomien, viitotun puheen ja tukiviittomien opetus sekä perheissä että oppilaitoksissa on viime vuosina saavuttanut suosiota. Mokomia löydät Pohjanmaalta, Satakunnasta, Varsinais-Suomesta, Uudeltamaalta, Keski-Suomesta sekä Tampereelta. Sopimuksen mukaan voimme tehdä tulkkauksia ja opetuksia myös muualla.

Räätälöimme venäjän kielen kursseja kaikentasoisille oppijoille: yrityksille ja yksityisille asiakkaille. Kielioppia, ääntämistä, puhe- ja kuunteluharjoituksia natiivin opettajan johdolla. Suomen kielen opetusta maahanmuuttajille kaikilla kielitaidon tasoilla alkeista edistyneisiin. Opetuksen apukielenä voidaan tarvittaessa käyttää joko englantia tai venäjää. Tulkkausta venäjästä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi on mahdollista tilata joko lähitulkkauksena (jolloin tulkki on tilanteessa paikalla) tai etätulkkauksena (puhelimitse).